Kurum Kültürü

Kurum Kültürü 

“Markanız, insanlar siz odada yokken hakkında konuştuklarıdır.”

Jeff Bezos, CEO, Amazon.com

Şirketinizin markası, sadece logonuz, altında yazdığınız slogan veya reklamlarınızdaki söylemlerinizden oluşmadığından, işinizle ilgili stratejinin dışarıya yansımasından oluşuyor. Markalaşmış Kurum Kültürleri, şirketin kültüründe var olan çeşitli dinamiklerinin markanın müşteride yarattığı psikoloji ile içeriden dışarıya başarılı bir şekilde bütünleştirilmesi ile yaratılabilir. Bu da, bir şirkette çalışan herkesin şirketin stratejik pozisyonu doğrultusunda marka özelliklerini her yerde ve her fırsatta gösterebilmesi ile mümkün olabilir.


TMI’ın pek çok şirket için “müşteri önde gelir” söylem ve sloganının moda olduğu dönemlerde “Önce çalışanlarınızı öne koyun ki, onlar da müşterilerinizi öne koysunlar, çünkü ancak kendisini iyi hisseden insanlar iyi sonuçlar üretirler” sloganı devrimci söylemiyle ortaya çıktı ve “Putting People First” felsefesi ile bütün kalıpları yıktı. Önce SAS, hemen sonrasında British Airways’in özelleştirme sonrasında geçirdiği büyük dönüşümün dayandığı “Önce İnsan” felsefesi, o günden bu yana dünyanın en büyük kuruluşlarının kurum ve hizmet kültürünün oluşturulmasında temel yaklaşım oldu.

TMI Türkiye olarak, ülkemizde kurumsal eğitim anlayışı, daha “meslek içi eğitim” söyleminden öte gitmediği 1989 yılında, Cem Kozlu yönetiminde Türk Hava Yolları’nın başlattığı büyük değişim projesinde rol alarak çıktığımız bu yolda başladı ve TMI Türkiye olarak şirketlerin kurum kültürü çalışmalarına yardımcı olmaya başarıyla devam ediyoruz.

TMI Türkiye olarak bugün birbirinden ayrılmaz iki konuda markalaşmış kültür yaratarak, müşterilerimizin “Çalışan Bağlılığı” ve Müşteri Bağlılığı” yaratma çabalarında çeyrek asırdan fazla sürede edindiğimiz tecrübeleri aktarmaya devam ediyoruz: “Markalaşmış Hizmet Kültürü” ve “Markalaşmış Kurum Kültürü”