Performans Geliştirme

Performans Geliştirme 

Yüksek verimliliğe sahip iş ortamı için alışkanlıklar


İstikrarlı dönemlerde işinizin sahip olabileceği en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak epeyce zor olabilir, fakat günümüzün çalkantılı ekonomik ikliminde performansta etkililik sağlamak hem zorlukla elde edilen hem de en çok ihtiyaç duyulan şeydir.
Bu tip durumlarda “hız” genellikle “yön”den daha önemli olur, herkes çok çalışır ama herkesin verimli çalıştığı söylenemez.
İnsanlar strese girer, tükenmişlik hissi başlar, takım çalışması buhar olur uçar, hastalık izinleri artar ve yetenekli insanlar kurumu terk etmeye başlar.

Stratejinin ne kadar parlak olduğu fark etmez, organizasyonun başarısı eninde sonunda asıl uygulamaya gelir dayanır.

Performansı geliştirmek; amaç ve hedefleri anlamak ve paylaşmak, doğru sistemler, doğru ilişkileri oluşturmak ve doğru alışkanlıkları yerleştirip her gün uygulamak ile başlar.

Bu; insanların çalışmak, birlikte büyümek ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak konusunda sorumluluk aldıkları, toplamın; parçaların tümünün toplamından daha büyük olduğu verimli bir iş ortamı yaratmak hakkındadır. Performansı yönetmek konusunda aktif olan organizasyonlar elde ettikleri sonuçlarda bunu gösterirler.

Dünyada 3 milyondan fazla kişiye eğitimler ve danışmanlık hizmetleri ile destek olmuş bir networkün üyesi olan TMI Türkiye olarak; “daha az” ile “daha çok”a ulaşmak için performans temellerini geliştirmek konusunda uzmanlığa sahibiz. Sadece bu da değil. Bu bilgi birikimi ve güç sadece TMI’dan gelmiyor, seneler içinde öğrendiklerimizi de birleştirerek daha da gelişiyor ve büyüyor. Senelere dayanan bilgi birikimimiz ve deneyimimizden yola çıkarak performans gelişimi konusunda geliştirdiğimiz metot, yaklaşımlarımız ve deneyimlerimiz ile ulaşılması güç bir yerdeyiz.

TMI Türkiye olarak rolümüzü; birey ve takım etkililiğini artırarak organizasyonun etkililiğini geliştirmek ve iş dünyasını bugün ve yarının zorluklarına karşı hazırlamak olarak görüyoruz.

Tüm çözümlerimiz aşağıda sıraladığımız temel alanlarda, Kişisel, Takım ve Organizasyon düzeyinde destek vermek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir:

Kişisel Etkililik Temelleri


Çalışanlar;

 • Kişisel ve organizasyonel hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak yüksek performansı nasıl koruyacaklarını öğrenecek
 • Daha güvenli olacak
 • “Kazan-Kazan”ı sağlayacak
 • Kişisel ve iş hedeflerine ulaşacak
 • Daha kendine güvenli olacak
 • İşlerinden gurur duyacak
 • Bireysel başarılarını geliştirecek
 • Rollerini daha net tanımlayacak
 • Yüksek performanslı bireyler olacak
 • İşaretleri okumayı ve çevresindekilerin tercih ettiği iletişim stilini tanımlamayı anlayacak
 • Farklı stillerin etkileşimlerini öğrenecek ve potansiyel tuzaklar ve onlardan nasıl korunacağını öğrenecek
 • Kişisel yönetim ve takım yönetim stratejilerini uygulayacak
 • Kişisel hedeflerini belirlemek ve gerçekleştirmek için kapasitesini geliştirmek
 • Hedeflerini netleştirecek, önceliklerini belirleyecek ve onu nelerin motive ettiğini bulacak
 • Kısa dönemli ihtiyaçlar ile uzun dönemli hedeflerin entegrasyonunu daha iyi anlayacak
 • Zamanı daha etkili şekilde yönetecek
 • Stresi azaltacak
 • E-posta ve bilgi yükü ile daha verimli şekilde başa çıkabilecek
 • Doğru işleri yapmak konusunda net görüş elde edecek ve bunu koruyacak 
 • Görevlerin kontrol altında olduğuna dair bir güven oluşturacak
 • Kendisi için anlam ifade eden daha iyi sonuçlar ve kişisel başarılar elde edecek
 • Kendisinde ve başkalarında duygusal modelleri tanıyacak ve yönetecek
 • Açık ve dürüst iletişim için farklı stratejiler içinden seçim yapacak
 • Mesajlarını iletebilmek için denenmiş tekniklerden yararlanacak
 • Duruma ve gruba uygun iletişim stiline adapte olabilecek
 • Çatışma ve ihtilafları makul ve güven ile çözebilecek
 • Kızgınlık ve olumsuzluk duygularını olumlu ve verimli sonuçlara döndürebilecek
 • İyi bir müzakerecinin sahip olması gereken becerileri edilecek
 • Farklı müzakere stillerinin özelliklerini, güçlü ve zayıf alanlarını ve hangisini ne zaman kullanacağını öğrenecek
 • Doğal stilini ve stilinin daha verimli olmak için gelişmesi gereken alanlarını belirleyecek
 • Müzakerede duygusal zekânın önemini ve sonuçlara katkısını fark edecek
 • Müzakereciler tarafından uygulanan farklı stratejileri ve taktikleri deneyimleyecek
 • Müzakere sürecine liderlik etmeyi başaracak
 • Pratiğe aktarmak için gereken alan ve aksiyonları tanımlayabilecek
 • Kalite bilinci gelişecek ve kalite için kişisel sorumluluk alacak
 • Daha az hata yapacak
 • Aynı şeyleri tekrar etmekten kurtulacak
 • Diğerleri tarafından kontrol edilmekten kurtulacak
 • Daha çok başaracak
 • Daha büyük kişisel sorumluluklar alacak
 • Aklını ve kalbini göreve adayabilecek
 • Yaptığı işe kişisel kalitesini koyabilecek
 • Başkalarının güven ve saygısını kazanacak
 • Özsaygısını artıracak ve bir parçası olduğu takım ve organizasyon için gurur duygusunu güçlendirecek
 • Daha iyi sunuş teknikleri ile daha iyi kişisel etki yaratacak
 • Hazırlık için yeterli zaman ayırabilecek
 • Sunuşunu dinleyici kitlesine uyarlayabilecek
 • Sahnede güçlü ve zayıf yanlarını ve bunları nasıl geliştireceğine dair farkındalık kazanacak
 • Beden dilini daha etkili kullanabilecek
 • Stres ile daha iyi başa çıkabilecek
 • Soruları ve itirazları daha iyi ele alıp cevaplayabilecek


Takım Etkililik Temelleri

 • Bilgi çalışanlarının birey ve takım düzeyinde dramatik boyutlarda gelişmesi
 • Kişisel ve takım çabaları düzeyinde daha iyi odaklanarak iş stratejilerini başarmak
 • Çok daha iyi iletişim becerileri sayesinde daha iyi takım etkililiği 
 • Takımlar arası ve toplantılarda daha aktif ve verimli etkileşimler 
 • Daha aktif toplantı katılımcıları
 • Daha çok yeni öneri ve fikirler
 • İç bilgi paylaşımında zaman kazanmak
 • Bireysel ve takım olarak gelişmiş başarı
 • Etkililik için takım dinamiklerini daha net şekilde anlamak
 • Organizasyonel hedeflere ulaşmak için en iyi takım karmasına karar vermek
 • Yüksek performanslı birey ve takımlar
 • Kendi amaçlarına ve buna nasıl ulaşacağına odaklanan takımlar 
 • Takım uyumu
 • Motivasyonlu ve odaklı takımlar
 • Yüksek performanslı takımların karakteristik özelliklerini tanımlamak
 • Takım üyelerinin rol ve sorumluluklarını belirlemek
 • Farklı davranışsal stillerinin takım üzerindeki etkisini anlamak
 • Davranışsal stilleri analizlerini sonuç almak ve takım çalışmasını maksimize etmek için kullanmak
 • Takım ve organizasyonel hedeflere ulaşmak için daha etkili şekilde katkıda bulunmak
 • Organizasyonel Seviye
 • Her seviyede iletişim gelişir
 • Tüm seviyelerde daha az çatışma yaşanır
 • Bireysel, takım ve organizasyon seviyesinde hedeflere daha kolay ulaşılır
 • Daha güçlü iç ve dış iletişim kurulur
 • Bireysel ve organizasyonel hedeflere ulaşılabilir
 • Süreç tüm paydaşlar için daha az stresli olur
 • Hatalara karşı insanların tavırları değişir
 • Zaman harcatan, maliyetli hatalarda azalma olur
 • Çalışanlar işleri ile gurur duyarlar
 • Müşteri şikâyeti sayısı azalır
 • Müşteriyi elde tutma oranları artar
 • Her seviyede daha iyi iletişim sağlanır
 • Daha çok yeni öneri ve fikirler gelir
 • Bilgi paylaşımında zaman kazanılır
 • Fikirler daha kolay kabul görür
 • Daha mutlu çalışanlar yaratılır
 • Her seviyede daha hedef odaklı enerji gözlemlenir
 • Her seviyede daha açık iletişim sağlanır
 • Her seviyede açık ve net tanımlanmış roller belirlenir
 • Her seviyede yüksek moral ve motivasyon gözlemlenir
 • Her seviyede yüksek verimlilik ve daha iyi sonuçlar elde edilebilir
 • Her seviyede daha az çatışma yaşanması sağlanabilir
 • Her seviyede daha fazla kalite odaklı zihniyet geliştirilmesi sağlanır
 • Çalışanlar ve yönetim akıllarını ve kalplerini görevlerine koyarlar
 • Çalışanlar ve yönetim başardıkları göreve isimlerini verirler
 • Her seviyede daha birbirine güvenen ve şefkatli bir iş ortamı oluşturmak sağlanabilir
 • Tüm organizasyonda olumlu atmosfer yaratılmasına destek olunur

Organizasyonel Seviye

 • Her seviyede iletişim gelişir
 • Tüm seviyelerde daha az çatışma yaşanır
 • Bireysel, takım ve organizasyon seviyesinde hedeflere daha kolay ulaşılır
 • Daha güçlü iç ve dış iletişim kurulur
 • Bireysel ve organizasyonel hedeflere ulaşılabilir
 • Süreç tüm paydaşlar için daha az stresli olur
 • Hatalara karşı insanların tavırları değişir
 • Zaman harcatan, maliyetli hatalarda azalma olur
 • Çalışanlar işleri ile gurur duyarlar
 • Müşteri şikâyeti sayısı azalır
 • Müşteriyi elde tutma oranları artar
 • Her seviyede daha iyi iletişim sağlanır
 • Daha çok yeni öneri ve fikirler gelir
 • Bilgi paylaşımında zaman kazanılır
 • Fikirler daha kolay kabul görür
 • Daha mutlu çalışanlar yaratılır
 • Her seviyede daha hedef odaklı enerji gözlemlenir
 • Her seviyede daha açık iletişim sağlanır
 • Her seviyede açık ve net tanımlanmış roller belirlenir
 • Her seviyede yüksek moral ve motivasyon gözlemlenir
 • Her seviyede yüksek verimlilik ve daha iyi sonuçlar elde edilebilir
 • Her seviyede daha az çatışma yaşanması sağlanabilir
 • Her seviyede daha fazla kalite odaklı zihniyet geliştirilmesi sağlanır
 • Çalışanlar ve yönetim akıllarını ve kalplerini görevlerine koyarlar
 • Çalışanlar ve yönetim başardıkları göreve isimlerini verirler
 • Her seviyede daha birbirine güvenen ve şefkatli bir iş ortamı oluşturmak sağlanabilir
 • Tüm organizasyonda olumlu atmosfer yaratılmasına destek olunur