Müşteri Deneyimi Yönetimi

Müşteri Deneyimi Yönetimi 

Müşteri Deneyimi, müşterilerinizin, markanız ile temas ettikleri her bir noktadaki ilişkileri doğrultusunda markanıza verdikleri toplam değeri ifade eder.

Bu değer temas noktalarındaki somut veriler ışığında oluşmuş duygusal değerlendirmelerden oluşur. Müşteri ile yaşanan her değişik “gerçeklik anları” (Moments of Truth) aslında birbirlerinin tamamlayıcısıdır ve toplam müşteri deneyimini oluşturur. Bu gerçeklik anları değişik temas noktaları ürünün / hizmetin kendisi, satış öncesi, sırası ve sonrası süreçler gibi müşterinin marka ile karşılaştığı her nokta olabilir.

Reklamlar ve genel anlamda pazarlama faaliyetleri, müşterilerinizi ürün veya hizmetlerinizi en azından bir kere denemelerini sağlayabilir, ancak pek çok müşterinin markanız hakkında tekrar satın alma kararı bu karşılaşma(lar)dan edindiği tecrübeler neticesinde oluşur ve burada esas farkı yaratan aldığı hizmetin kalitesi, özellikle kişisel hizmet kalitesidir.

Kişisel hizmet kalitesinde yaratılan fark ve müşteri beklentilerinin aşılması, her temas noktasında, her bir çalışanın verdiği hizmet ile olur ki, burada esas unsur insan olduğundan, çalışanların mükemmel hizmet konusunda kendi rollerini en iyi şekilde anlamalarını ve bu hizmeti verecek olan enerjiyi kendi içlerinde bulmalarını gerektirir.

TMI Türkiye, müşterilerinizin sürekli sizi tercih edeceği şekilde onlara deneyimler yaşatacak hizmet mükemmeliyeti seviyesine ulaşmanıza aşağıdaki yöntemleri uygulayarak yardımcı olur:

  • Müşterilerinizden edindiğimiz geri beslemelere dayanarak müşteri deneyimlerinizi ölçümleriz
  • Müşteri hizmetlerinizi farklılaştırarak pazardaki marka vaadinizle paralel hale getiririz
  • Müşteri hizmet kalitesinin sağlanması konusundaki sorumluluğu hizmet veren kişiler tarafından şevkle kabullenmesini sağlarız
  • Markanızın hizmet algılamasını piyasada ses getirecek şekilde olmasını sağlayacak sistemleri kurar ve destekleriz

TMI Türkiye olarak hizmet mükemmeliyetine ulaşmanız konusunda aşağıdaki hizmetleri tek tek veya bir bütün olarak sağlıyoruz: